تصمیمات جدید در باره کشاورزی دهستان چوپانان


روز 4 فروردین 93  طبق دعوت قبلی جمعی از مالکین املاک چوپانان و حجت آباد و آشتیان جهت تصمیم گیری در باره آینده اسف بار کشاورزی در این سه روستا گرد هم آمدند در این جلسه دهیار چوپانان آقای نجفیان و رئیس شورای اسلامی چوپانان آقای قدرت و یکی از مطلعین حاج عباس رستاقی نیز شرکت داشتند .

جلسه در محل سالن اجتماعات دهداری تشکیل گردید .

همه شرکت کنندگان تنها راه برون رفت از وضعیت اسف بار کشاورزی درچوپانان و حجت آباد و آشتیان  را کشت مکانیزه و یکپارچه سازی زمین های کشاورزی می دانستند و تنها راه نجات مالکیت خرده مالک ها را تشکیل شرکت تعاونی و صدور برگه سهام برای هر خرده مالک بر اساس میزان دقیقه یا ثانیه آب تائید کردند.

بر همین اساس قرار شد ابتدا به صورتی آزمایشی این یکپارچه سازی و تشکیل شرکت تعاونی و صدور برگه سهام در روستای حجت آباد به علت اینکه خرده مالکی در این روستا کمتر است و مالکین تفاهم بیشتری دارند انجام پذیرد لذا یک هیئت انتخاب گردید تا مقدمات کار و تشکیل شرکت تعاونی و کارهای اداری آن انجام پذیرد و زمینه را برای انتخاب هیأت مدیره فراهم نماید. این هیأت به شرح زیر می باشند:

خانم طباطبایی فرزند مرحوم میرباقر

آقای مهندس صالح

آقای عباس زاهدی

آقای مهندس پورحیدری

آقای مهندس عمادی

آقای بهروز زاهدی

همچنین آقای عباس صادق محمدی به عنوان نماینده افراد فوق جهت انجام کلیه مسائل مربوط به امور مقدماتی تعیین گردیدند.

همچنین قرار شد که هر حبه در حجت آباد مبلغ ده هزار تومان به حسابی که آقای صادق محمدی معرفی می نمایند واریز نمایند.

از کلیه مالکین روستا های حجت آباد و چوپانان و آشتیان تقاضا می شود با آقای صادق محمدی یا عباس زاهدی و یا محمد مستقیمی تماس گرفته و برای اطلاع رسانی بعدی میزان مالکیت و شماره موبایلشان را در اختیار این آقایان قرار دهند.

این وبلاگ نیز آمادگی دارد کلیه اطلاعات فوق را دریافت و به افراد فوق برای ساماندهی منتقل سازد لذا شما می توانید به صورت کامنت اطلاعات خود را بنویسید و مطمئنا این اطلاعات مخفی خواهد ماند

ضمنا چون بیشتر خرده مالکان این سه روستا تجاربی زیادی در امور کارهای اقتصادی و عمرانی و تولیدی دارند چنانچه پیشنهادات خود را به صورت مقاله ارائه نمایند ما با کمال خرسندی آنرا به نام خودشان منتشر نموده تا دیگران نیز از نظریات آنها بهره ببرند.

منبع خبر:سایت چوپانان اباد